حمایت از کودکان

حمایت از کودکان

ما درتلاشیم تا به منظورحمایت از افراد و سازمان های فعال درزمینه حمایت از کودکان ، به شکل مستمر رویدادهایی از مربوطه را اطلاع رسانی کنیم .

تابالوگا مبلغی از فروش ماهانه خود را به طور ثابت به کودکان نیازمند اختصاص داده است .

در صورتی که تمایل به شرکت در این کارخیردارید کافیست از طریق یک تماس با تابالوگا لیست مراکز حامی کودکان نیازمند را دریافت نمایید و به شکل مستقیم و بدون واسطه به آن ها یاری برسانید .